Stanowisko Taurona w sprawie roszczeń wierzycieli PKH

Odnosząc się do twierdzeń kontrahentów Polskiej Energii – Pierwszej Kompanii Handlowej (w likwidacji) Tauron podkreślił, że wszelkie działania podejmowane przez tą spółkę oraz jej wspólnika były i są zgodne z przepisami prawa polskiego, umowami o ochronie inwestycji zagranicznych, zasadami lojalności kontraktowej oraz dobrymi obyczajami handlowymi.

Publikacja: 21.11.2014 10:33

Stanowisko Taurona w sprawie roszczeń wierzycieli PKH

Foto: Bloomberg

Według Taurona rozpoczęcie procedury likwidacji PKH nie naruszyło jakichkolwiek praw jej wierzycieli. „Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych wykreślenie spółki z rejestru może bowiem nastąpić dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli. Likwidacja jest metodą restrukturyzacji porządkującą funkcjonowanie spółek grupy. Decyzja o metodzie restrukturyzacji każdej spółki stanowi autonomiczną decyzję jej wspólników" - czytamy w komunikacie spółki. Tauron utrzymuje, że mimo rozpoczęcia likwidacji, PKH na bieżąco regulowała i reguluje wszystkie swoje wymagalne zobowiązania. Z punktu widzenia uzasadnionych praw wierzycieli PKH nie ma zatem znaczenia, czy jest ona w likwidacji czy nie - czytamy w komunikacie Taurona.

Tauron zwraca uwagę, że uczestnictwo w grupie kapitałowej nie zmienia podstawowej zasady, która legła u podstaw nadania spółce kapitałowej odrębnej osobowości prawnej w sprawie ograniczania i dywersyfikacji ryzyka niepowodzeń przedsięwzięć gospodarczych.

Zasady lojalności kontraktowej i dobrych obyczajów handlowych, a także natura umowy dwustronnej powodują, że ryzyko potencjalnych zdarzeń negatywnie oddziaływujących na stabilność współpracy dotyczy obu stron umowy, a nie tylko jednej z nich. „Uczciwy i lojalny kontrahent nie może twierdzić, że jeżeli umowa przynosi straty jego partnerowi, to jest to wyłącznie problem tego partnera. Wtedy nie mamy do czynienia z partnerem kontraktowym, ale twardym wierzycielem, który bez względu na konsekwencje dla drugiej strony umowy odmawia adaptacji warunków umowy do zmienionej sytuacji rynkowej" - tłumaczy spółka.

Tauron podkreśla w swoim komunikacie, że złożenie przez PKH wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło wbrew woli PKHi jej wspólnika. Doszło do kuriozalnej sytuacji, w której spółka o obecnie dobrej kondycji finansowej, regulująca na bieżąco swoje zobowiązania, zostaje zmuszona bezpośrednimi działaniami kontrahentów do wystąpienia do sądu o ogłoszenie upadłości. Działania kontrahentów PKH wpychając ją w stan upadłości prowadzą do jej stygmatyzacji. Zarazem PKH podejmuje działania, aby do tej upadłości nie doszło.

W opinii Taurona zapowiedź zgłoszenia wielomiliardowych roszczeń wobec niego i Skarbu Państwa jest całkowicie niezrozumiała i bezpodstawna. Tauron uważa, że jest to rażąco sprzeczna z dobrymi obyczajami próba wywarcia presji na jego zarząd, aby przejąć ryzyko kontraktowe kontrahentów na koszt akcjonariuszy i wierzycieli Taurona.

Tauron argumentuje dalej, że będąc spółką giełdową działającą w interesie wszystkich jej akcjonariuszy oraz wierzycieli, nie może i nie ma prawa przejmować roszczeń kierowanych wobec odrębnej spółki kapitałowej, skoro nie był gwarantem wykonania zobowiązań tej spółki.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie