Inwestorzy zainteresowani nabyciem nowych walorów Grupy Lotos jeszcze tylko jutro mogą składać zapisy na 55 mln papierów serii D. W ramach wykonania prawa poboru, każde z praw uprawnia do nabycia 0,42 nowego waloru. Do złożenia zapisu dodatkowego uprawnione są z kolei wszystkie osoby, które były akcjonariuszami Grupy Lotos na koniec 18 listopada. Przydział papierów ma być dokonany 9 grudnia. Z kolei pierwszy dzień notowań praw do akcji zaplanowano w okolicach 19 grudnia.

Cena emisyjna oferowanych walorów wynosi 18,1 zł. W stosunku do giełdowego kursu jest niższa o około jedną trzecią. Ponadto nowe papiery nabędzie resort skarbu. W ramach przysługującego mu prawa poboru obejmie 53,19 proc. emisji. W ocenie analityków oba czynniki przesądzają o sukcesie oferty.

Jeśli faktycznie wszystkie akcje znajdą nabywców firma pozyska 995,5 mln zł. Około 530-650 mln zł wyda na budowę instalacji opóźnionego koksowania i instalacji towarzyszących. Cała inwestycja pochłonie 2,34 mld zł i powinna być zrealizowana do końca pierwszego kwartału 2018 r. Dzięki niej grupa chce zwiększyć marżę rafineryjną o około 2 dol. na baryłce przerabianej ropy.

Drugi projekt dotyczy zagospodarowania złóż gazu B4 i B6 znajdujących się pod dnem Morza Bałtyckiego. Ich zasoby szacowane są na 4,3 mld m sześc. Na zagospodarowanie złóż spółka zamierza przeznaczyć z obecnej emisji 350-470 mln zł. Wartość łącznych inwestycji Grupy Lotos w ten projekt wyniesie około 800 mln zł. Rozpoczęcie wydobycia gazu planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r.