Prace nad standardem ebIX

Spółki z branży pracują nad jednolitym systemem wymiany danych oraz informacji o klientach.

Publikacja: 24.12.2014 04:39

Sprzedawcom bardziej się opłaca zwiększać lojalność dotychczas obsługiwanych klientów, niż pozyskiwa

Sprzedawcom bardziej się opłaca zwiększać lojalność dotychczas obsługiwanych klientów, niż pozyskiwać nowych.

Foto: www.sxc.hu

System, nad którym prace trwają od roku, powstaje pod egidą Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i obejmie wszystkich uczestników rynku detalicznego tj. dystrybutorów, sprzedawców i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie.

Na początku 2015 r. zapadną decyzje dotyczące sposobu wdrożenia systemu ebIX. Wtedy wiadomo będzie również, kto przeprowadzi przetarg na wdrożenie standardu. – Jeżeli nie pojawią się żadne nieprzewidziane problemy, planujemy na początku 2016 r. rozpocząć testy systemu oraz dostosowywanie się do niego przez pozostałych uczestników rynku, tak aby system ruszył od początku 2017 r. – mówi nam Wojciech Kozubiński, ekspert towarzystwa i koordynator zespołu ds. prac nad standardem ebIX.

Krótszy czas reakcji

Jego wdrożenie oznacza korzyści zarówno dla odbiorców energii, jak i dla samych spółek. – Wszystkie podmioty na rynku będą się komunikować w jeden sposób, który dodatkowo umożliwi informatyzację i automatyzację wielu procesów dzisiaj realizowanych ręcznie – argumentuje Alina Geniusz-Siuchnińska, rzeczniczka Energi-Operatora.

W praktyce oznaczać to będzie na przykład skrócenie czasu potrzebnego na przeniesienie się do innego sprzedawcy energii. I choć, jak zaznacza Geniusz-Siuchnińska, żeby mogło się to odbywać w czasie rzeczywistym, potrzebne są także regulacje i masowe zastosowanie liczników pozwalających na zdalny odczyt, to już sama standaryzacja wymiany danych przyspieszy ten proces. – Rozważane jest skrócenie dotychczasowego terminu trwania procesu zmiany sprzedawcy z 21 do 14 dni. Ale przewidujemy, że na tym się nie skończy – dodaje Geniusz-Siuchnińska.

Jednak ebIX pomoże też  m.in. w takich operacjach, jak wstrzymywanie i uruchamianie dostaw energii, obsługa reklamacji czy wprowadzanie zmian w umowie. – Jest to niezbędny element rozwoju konkurencyjnego rynku. Korzyści w wyniku wdrożenia jednolitego standardu odnoszą w tym przypadku wszystkie strony zaangażowane w procesy – podkreśla Danuta Tabaka, rzeczniczka Enei Operatora.

Niższe koszty sprzedawców

Kozubiński wśród korzyści z wdrożenia systemu wymienia także ten ważny z punktu widzenia sprzedawców energii. Chodzi o ograniczenie kosztów wdrożenia i funkcjonowania kilku oddzielnych systemów IT, które służą spółkom obrotu do komunikowania się z poszczególnymi dystrybutorami. Dziś każdy z nich ma swoje indywidualne rozwiązania, zawierające często odmienne zakresy informacji.

Jak wskazują eksperci, właśnie to sprawia, że sprzedawcom bardziej się opłaca zwiększać lojalność dotychczas obsługiwanych klientów, niż pozyskiwać nowych. To drugie jest bowiem znacznie droższe. – Ponadto ujednolicenie procesów na całym rynku detalicznym w Polsce, w tym zgodnie ze standardami funkcjonującymi już w innych państwach, umożliwi w przyszłości wzajemne otwarcie rynków dla innych europejskich podmiotów. A wzrost konkurencji skutecznie wzmaga korzyści dla odbiorców końcowych – zauważa Wojciech Kozubiński.

Wspólne projekty

Obciążona kosztami inwestycji branża szuka pól do współpracy i współfinansowania projektów. Dystrybutorzy: RWE Stoen Operator, Enea Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja zaskoczyli rynek wspólnym przetargiem na ponad 36,2 tys. bilansujących liczników energii elektrycznej z opcją zwiększenia zamówienia o kolejne niemal 14,7 tys. sztuk.

System, nad którym prace trwają od roku, powstaje pod egidą Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i obejmie wszystkich uczestników rynku detalicznego tj. dystrybutorów, sprzedawców i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie.

Na początku 2015 r. zapadną decyzje dotyczące sposobu wdrożenia systemu ebIX. Wtedy wiadomo będzie również, kto przeprowadzi przetarg na wdrożenie standardu. – Jeżeli nie pojawią się żadne nieprzewidziane problemy, planujemy na początku 2016 r. rozpocząć testy systemu oraz dostosowywanie się do niego przez pozostałych uczestników rynku, tak aby system ruszył od początku 2017 r. – mówi nam Wojciech Kozubiński, ekspert towarzystwa i koordynator zespołu ds. prac nad standardem ebIX.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie