W wyniku podpisania aneksu wartość przedmiotu umowy w całym okresie jej obowiązywania spadła o 4,25 proc. w stosunku do roku 2014.