Serinus Energy zakończył wykonywanie odwiertu o nazwie Moftinu-1002bis na koncesji Satu Mare zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii. Z wstępnych danych wynika, że natrafiono na siedem stref potencjalnie zawierających gaz ziemny. Łączna długość zlokalizowanych stref gazonośnych wynosi 90,5 metrów, z czego 22-metrowy odcinek nadaje się do prowadzenia prac wydobywczych. Odwiert został orurowany do głębokości 1,7 km. Spółka obecnie przekazuje rumuńskim władzom do akceptacji program uzbrajania odwiertu i jego testów. Zgoda na ich przeprowadzenie spodziewana jest na początku lutego.

Serinus Energy spodziewa się, ze uzbrajanie i testy odwiertu Moftinu-1002bis oraz odwiertu Moftinu-1001, wykonanego pod koniec ubiegłego roku, rozpoczną się w połowie lutego i potrwają do początku marca.

- Wyniki zarówno najnowszego odwiertu Moftinu-1002bis, jak i wykonanego wcześniej Moftinu-1001 są obiecujące. Wszyscy oczekujemy wyników dalszych testów i analiz - mówi Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy. Wyraża nadzieję, że potwierdzą one optymistyczne prognozy i pozwolą na rozpoczęcie wydobycia w Rumunii. - Jednocześnie, trwa przetwarzanie i interpretacja danych uzyskanych podczas badań sejsmicznych 3D na złożu Santau. Oczekujemy, że zwiększą one liczbę naszych potencjalnych celów poszukiwawczych w Rumunii – dodaje Korczak.

Serinus Energy w koncesji Satu Mare, której powierzchnia wynosi 3095,85 kmkw, posiada poprzez firmę zależną 60 proc. udziałów. Koncesja obejmuje dużą liczbę odkryć węglowodorów, w tym złoże ropy Santau. Spółka informuje, że wstępnie wytypowała ponad 50 obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych do dalszych wierceń.