Tym samym walne przychyliło się do rekomendacji zarządu w kwestii wysokości dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendową katowicki koncern regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. - Od debiutu na GPW do 2015 roku wypłacimy łącznie ponad 1,75 mld zł w formie dywidendy – mówi cytowany w komunikacie spółki Dariusz Lubera, prezes Taurona.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 22 lipca, a dzień wypłaty na 12 sierpnia. Pozostała część zysku netto w kwocie 883,56 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło również skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu za 2014 r.