RWE przygotowuje się na zmianę prawa w Polsce i zaczyna dostosowywać Ogólne Warunki Umowy dla Klientów Indywidualnych (OWU) do nowych regulacji. Jak wskazuje spółka w komunikacie, zmiany dotyczą: wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy z 10 do 14 dni, w przypadkach określonych w ustawie; wprowadzenia dodatkowych przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych oraz postanowień usprawniających procesowanie umów przez Obsługę Klienta RWE Polska.

Oprócz aktualizacji treści OWU, RWE Polska, zdecydowała także o wprowadzeniu nowej taryfy G12w „Taniej po godzinach", która umożliwia korzystanie z tańszej energii w soboty i niedzielę oraz w pozostałe dni tygodnia w godz. między 22:00 a 6:00. W ramach nowej taryfy G12w od poniedziałku do piątku w godz. 22:00-6:00 oraz wszystkie godziny sobót i niedziel stawka za 1 kWh wyniesie 0,2646 zł netto (0,3255 zł brutto), natomiast od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-22:00 0,3030 zł netto (0,3727 zł brutto). Opłata handlowa dla nowej taryfy będzie wynosiła odpowiednio: w cyklu 1-miesięcznym 22,20 zł/mc netto (27,31 zł brutto), 6-miesięcznym 4,84 zł/mc (5,95 zł brutto) oraz 12-miesięcznym 2,89 zł/mc (3,55 zł brutto).

- Naszą ofertę produktową tworzymy w oparciu o wnikliwą analizę profili oraz trendów zużycia energii elektrycznej – skomentowała Ewa Owczarz, Dyrektor Pionu Klienci Indywidualni i MSP w RWE Polska.

- Wprowadzenie nowej taryfy G12w jest ukłonem w stronę naszych Klientów, którzy z powodu intensywnej aktywności zawodowej większość czasu w ciągu tygodnia spędzają poza domem. W ich przypadku szczytowe zużycie energii elektrycznej rejestrowane jest w godzinach wieczornych i w okresie weekendowym. Mamy nadzieję, że oferta „Taniej po godzinach", która jest dopasowana do tego modelu zużycia, pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności w domowych budżetach – dodała Ewa Owczarz

Zmiany w ogólnych warunkach umowy oraz nowa taryfa G12w „Taniej po godzinach" zaczną obowiązywać z dniem 1 maja 2015 roku.