- Przy wystąpieniu sprzyjających warunków UE w odpowiedni sposób zweryfikuje swoje stosunki z Rosją w sferze energetycznej - cytuje postanowienie rady Europejskiej z poniedziałku agencja Delfi. Podstawą do weryfikacji mają być: otwartość rynku, uczciwa konkurencja, ochrony środowiska i bezpieczeństwo z zachowaniem tego, co dla obu stron jest korzystne.

Kraje Unii zapowiadają m.in zamiar „wykorzystania instrumentów polityki zagranicznej do zwiększenia możliwości współpracy" z krajami-producentami energii i krajami tranzytowymi, w szczególności tym, które graniczą z Unią.

W związku z tym niezbędne są gwarancje długoletnich dostaw surowców energetycznych do i przez Ukrainę zgodnie z trójstronnymi rozmowami z udziałem Rosji. Unia podkreśla, że jest zainteresowana w nowych projektach infrastrukturalnych, które wzmocnią Wspólnotę Energetyczną. Chodzi tu szczególnie o współpracę z USA, Norwegią, Kanadą, Chinami, Indiami i Brazylią.

Unia będzie też traktować wspieranie Południowego Kaukazu i Centralnej Azji jako priorytet swojej polityki energetycznej. Wspólnota jest zainteresowana różnicowaniem źródeł dostaw surowców, samych dostawców oraz tras dostaw.