Gaz-System i AB Amber Grid, operatorzy gazociągów przesyłowych odpowiednio w Polsce i na Litwie oraz unijna Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) podpisali umowę w sprawie dofinansowania budowy nowego rurociągu. Chodzi o wsparcie polsko-litewskiego rurociągu o łącznej długości 534 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na jego budowę UE da 295,4 mln euro, czyli 1,25 mld zł według obecnego kursu NBP. Z tej kwoty AB Amber Grid przypadnie maksymalnie 55 mln euro, a Gaz-Systemowi maksymalnie 240,3 mln euro. Szacowana wartość samych prac budowlanych połączenia gazowego Polska - Litwa wynosi 492,2 mln euro (2,08 mld zł). W maju projekt otrzymał unijne wsparcie na prace planistyczne i projektowe na kwotę 10,6 mln euro (44,8 mln zł).

Realizowana inwestycja ma na celu integrację rynków gazowych krajów nadbałtyckich z jednolitym rynkiem gazu UE, dywersyfikację źródeł dostaw, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw błękitnego paliwa. Z tego powodu projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego UE.

Wspólne prace przygotowawcze do wdrożenia połączenia polsko-litewskiego zostały zapoczątkowane w 2010 r. Rok później opracowano analizę otoczenia biznesowego, a w latach 2012 - 2013 przygotowano studium wykonalności projektu. Procedury związane z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na terenie Polski i Litwy zostały z kolei rozpoczęte w 2013 r. W czerwcu i lipcu tego roku podpisano umowy z firmami projektowymi na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej gazociągu na terenie obu krajów. Ocena oddziaływania na środowisko na terenie Litwy zakończyła się w sierpniu.

Planowane gazociąg przesyłowy o średnicy 700 mm połączy litewską tłocznię gazu Jauninai i polską tłocznię Rembelszczyzna. Jego długość na terytorium Polski będzie wynosić około 357 km, a na Litwie około 177 km.

Szacowana całkowita wartość projektu to 558 mln euro (2,36 mld zł), z czego na terytorium Polski jest to 422 mln euro, a na terytorium Litwy 136 mln euro. Oprócz wsparcia finansowego z UE, część kosztów projektu na terenie Polski zostanie pokryta w ramach tzw. rekompensaty transgranicznej udzielonej przez Łotwę, Litwę i Estonię. Oddanie nowego połączenia gazowego planowane jest na początek 2020 r.