Wstępne szacunki wskazują, że Apator uzyskał w 2015 r. 769,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 112,3 mln zł EBITDA oraz 64,8 mln zł zysku netto. Oznacza to, że nie wykonał w pełni prognozy, nawet tej skorygowanej w dół w połowie minionego roku. Grupa zrealizowała bowiem prognozę przychodów na poziomie 97 proc., natomiast zysku netto jedynie na poziomie 81 proc.

- To był trudny rok dla spółek grupy kapitałowej Apator. Po bardzo udanym 2014 r. przyszło nam zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wynikającymi w części ze zmiany warunków rynkowych. Pomimo tego, wstępne wyniki 2015 r. potwierdzają, że grupa kapitałowa Apator potrafi radzić sobie w takich sytuacjach, realizując wzrost przy dobrym, chociaż poniżej oczekiwań, poziomie rentowności. Perspektywy rozwoju spółek grupy kapitałowej pozostają dobre, co znalazło odzwierciedlenie w prognozie 2016 r. - komentuje Andrzej Szostak, prezes Apatora.

Prognoza na 2016 r. przewiduje, że producent liczników zanotuje 850 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto. Spółka przekonuje, że w ten rok wchodzi z uzupełnionym portfelem produktowym (m.in. o wodomierze ultradźwiękowe i nowe technologie komunikacyjne) oraz istotną kontraktacją. Wzrost sprzedaży przewiduje we wszystkich głównych grupach produktowych i zwraca uwagę na powrót Apator Metrix na rynek holenderski z dostawami gazomierzy inteligentnych.

Władze spółki zapewniają, że nowy cel wyniku netto jest uzasadniony odwróceniem straty poniesionej przez Apator Rector w 2015 r. oraz przewidywanym wzrostem organicznym. Planowana na 2016 r. marża netto jest na poziomie marży zrealizowanej przez grupę kapitałową w 2015 r. z wyłączeniem straty Apator Rector. Zdaniem zarządu marża netto w 2016 r. ma potencjał poprawy również z uwagi na poziom przyjętych w planie kursów walutowych.