Ubiegły rok Grupa Duon zakończyła przychodami na poziomie 861,5 mln zł oraz czystym zarobkiem wynoszącym 24,4 mln zł. Oba wyniki były lepsze od osiągniętych w 2014 r. odpowiednio o 35 proc. oraz o 5 proc. Opublikowane dane były zgodne z oczekiwaniami giełdowych graczy. W efekcie na otwarciu dzisiejszej sesji na GPW za akcje spółki płacono 3,81 zł, czyli tyle samo, co podczas poniedziałkowego zamknięcia.

Grupa Duon już od kilku lat systematycznie poprawia swoje rezultaty. W ubiegłym roku największy wpływ na nie miał wzrost sprzedaży gazu na zasadzie TPA, czyli z wykorzystaniem infrastruktury stron trzecich. Do poprawy wyników przyczyniła się również obniżka kosztów zakupu skroplonego gaz (LNG).

W segmencie obrotu Grupa Duon zanotowała 710 mln zł przychodów. W tym obszarze najszybciej rosła sprzedaż gazu na zasadzie TPA, osiągając roczny poziom 2,122 tys. GWh, czyli trzykrotnie przewyższający wolumen osiągnięty w 2014 r. Istotnie zwiększyła się też liczba odbiorców błękitnego paliwa, bo z 966 do 3,7 tys. Sprzyjały temu m.in. niskie ceny błękitnego paliwa na rynku hurtowym. W ubiegłym roku spadły za to wpływy w segmencie infrastruktury. Wyniosły 151,7 mln zł, co oznaczało zniżkę o 9,4 proc.

- Szacujemy, że wysoka skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów w obszarze gazu i energii elektrycznej TPA utrzyma się w kolejnych latach, co, wraz ze sprzyjającą sytuacją na rynku, powinno zaowocować stabilnym wzrostem przychodów oraz zysków spółki, ugruntowując jej czołową pozycję wśród sprzedawców gazu i energii elektrycznej - twierdzi Mariusz Caliński, prezes Grupy Duon, cytowany w komunikacie prasowym.