PGNiG i FX Energy, firma zależna od PKN Orlen, wykonają odwiert poszukiwawczy o nazwie Miłosław-5K/H zlokalizowany w Winnej Górze w woj. wielkopolskim na obszarze koncesji Kórnik-Środa nr 32/96/p. Prowadzone prace są realizowane w ramach tzw. porozumienia operatorskiego. PGNiG posiada w nim 51 proc udziałów, a FX Energy 49 proc.

Celem wykonywanego odwiertu jest udokumentowanie złoża gazu ziemnego w rejonie miejscowości Winna Góra i Miłosław. PGNiG podaje, że badania sejsmiczne wskazały na tym terenie potencjał w zakresie występowania złóż błękitnego paliwa. Potwierdził to również wykonany w ubiegłym roku odwiert Miłosaw-4K.

Miłosław 5K/H będzie tzw. odwiertem kierunkowym, umożliwiającym zbadanie większej powierzchni potencjalnego złoża niż ma to miejsce w przypadku odwiertów pionowych. PGNiG podaje, że z realizowanego odwiertu możliwe jest również wykonanie odcinka horyzontalnego o długości 400-500 m w celu zintensyfikowania wydobycia gazu. Planowana całkowita długość odwiertu to 4,1 km. Prace wiertnicze realizuje Exalo Driling, firma zależna od PGNiG.

Obecnie PGNiG i PKN Orlen na obszarze Wielkopolski prowadzą wspólne prace w ramach dwóch projektów określanych jako Sieraków i Płotki. Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia działalności poszukiwawczej na koncesjach Międzychód - Gorzów Wielkopolski oraz Wronki. Obecnie trwają tam prace przygotowawcze zmierzające do zagospodarowania udokumentowanych złóż. Natomiast w ramach projektu Płotki prowadzone są poszukiwania na obszarze czterech koncesji: Jarocin-Grabina, Pyzdry, Śrem-Jarocin oraz Kórnik-Środa.