Przedmiotowe finansowanie w formie obligacji hybrydowych zostanie przeznaczone na realizację inwestycji w segmencie dystrybucji obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów grupy w latach 2017-2019. Szacowana wielkość łącznych nakładów kapitałowych w tym okresie to 800 mln euro.

Celem programu inwestycyjnego jest w szczególności rozbudowa wymaganej infrastruktury dystrybucyjnej. Poza tym środki pozyskane w drodze emisji obligacji hybrydowych wykorzystane zostaną na poprawę niezawodności oraz jakości przesyłu energii, w tym na redukcję strat sieciowych. Dodatkowo finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczone zostanie na sfinansowanie elementów inteligentnej sieci dystrybucyjnej, takich jak inteligentne liczniki.

Obecnie program inwestycyjny grupy będący przedmiotem finansowania podlega wewnętrznej ocenie przez EBI. Zakładany scenariusz przewiduje podpisanie umowy o finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych przez Energę z końcem pierwszego kwartału 2017 roku.

Finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych będzie trzecim finansowaniem jakie spółka zawrze z EBI. Poprzednie dwie umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego, zawarte w 2009 roku (na ponad 1 mld zł) oraz w 2013 roku (na 1 mld zł) także finansowały program rozbudowy i modernizacji aktywów dystrybucyjnych grupy.