Polskie spółki, w tym Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia po raz pierwszy udostępniły swoje dane środowiskowe w odpowiedzi na prośby organizacji poza rządowych, a także swoich inwestorów w ramach badania ośrodka analitycznego CDP (Carbon Disclosure Project).

To one stanowią o 30 proc. wzroście liczby polskich firm zgłaszających dane środowiskowe od zeszłego roku do niemieckiego ośrodka analitycznego CDP - organizacji typu non-profit, która zarządza globalnym systemem ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu monitorowania ich wpływu na klimat. To organizacja, która w imieniu globalnych inwestorów i międzynarodowych przedsiębiorstw wysyła coroczne kwestionariusze środowiskowe do firm na całym świecie. W tym roku swoje dane ujawniło 13 000 firm o wartości odpowiadającej 64 proc. wartości światowego rynku.

W ramach badania zgromadzono dane służące do odpowiedzi na blisko 160 pytań - 96 z obszaru zmian klimatycznych i 61 związanych z gospodarką wodną. Przygotowaniem pytań, a następnie analizą odpowiedzi udzielonych w ankiecie zajmują się eksperci CDP.

Udział w dobrowolnym badaniu CDP miał być odpowiedzią na oczekiwania inwestorów, dla których rosnące znaczenie ma zarządzanie wpływem na środowisko. - Biorąc udział w badaniu CDP nasza Grupa dała jasny sygnał, że jest otwarta na dialog dotyczący kwestii środowiskowych i ważna jest dla nas przejrzystość działań, szczególnie w kwestiach klimatycznych. Pełniąc rolę lidera zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce, jesteśmy świadomi naszej obecnej pozycji i stojących przed nami wyzwań związanych z zeroemisyjnością, które określiliśmy w nowej strategii ogłoszonej w październiku ubiegłego roku – podkreśla w komentarzu do badania Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

109 przedsiębiorstw poproszono przede wszystkim o upublicznienie danych związanych ze zmianami klimatycznymi, 28 przedsiębiorstw zgłosiło dane dotyczące bezpieczeństwa wodnego, a dwa przedsiębiorstwa - dotyczące lasów. O publikacje danych w 2021 r. poproszono 219 polskich spółek, z czego 109 to uczyniło. W tym 20 firm - takich jak PGE, PZU, Tauron i LPP,mBank które zrobiły to na prośbę 590 inwestorów, takich jak Blackrock, Amundi i Vanguard, posiadających aktywa o wartości 110 bln dol.

W momencie, gdy CDP ogłasza dane dotyczące firm uczestniczących w programie w 2021 roku, 272 firmy o wartości 12 bilionów dolarów otrzymały ocenę "A" za swoją transparentność i wyniki w zakresie zmian klimatycznych, lasów i bezpieczeństwa wodnego.

CDP ocenia firmy w oparciu o przejrzystą metodologię obejmującą ujawnianie informacji, świadomość, zarządzanie i przywództwo.W Polsce najlepiej punktującymi spółkami w 2021 roku są LPP, które uzyskało ocenę "B-" za odpowiedź w zakresie zmiany klimatu, Boryszew MAFLOW, który uzyskał ocenę "B-" za odpowiedź w zakresie bezpieczeństwa wodnego oraz CCC, Grupa Żywiec i LUG, które uzyskały ocenę "C" za kwestionariusz dotyczący zmiany klimatu.