Jarosław Pole dotychczas w stowarzyszeniu był przewodniczącym grupy roboczej do spraw morskiej energetyki wiatrowej. Wybory odbyły się w środę na Walnym Zebraniu Członków, które wybrało zarząd nowej kadencji, a ten wybrał spośród siebie nowego prezesa.

W skład zarządu PSEW weszli także: Izabela Kielichowska, Arkadiusz Sekściński, Agnieszka Wojnarowska i Dagmara Żygowska.

Jarosław Pole w rozmowie z "Rz" powiedział w poniedziałek, że nie wyklucza, iż w związku z opóźnieniem uchwalenia tzw. trójpaku energetycznego, w tym ustawy o odnawialnych źródłach energii, branża energetyki wiatrowej przygotuje propozycje rozwiązań i stosownych przepisów wyłącznie dla tego sektora m.in. po to, by ułatwić inwestycje w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.