Postępowanie Rady Nadzorczej spółki obejmowało ocenę wizji rozwoju w kontekście prognozowanych zmian na rynku energetycznym. Rada oceniała zdolność kandydatów do efektywnego wpływu na wzrost wartości spółki, przeprowadzone zostały rozmowy konkursowe z kandydatami na temat planów rozwoju działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

W wyniku postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu 15 stycznia 2013 r., powierzyła zarządzanie spółką osobom, które aktualnie sprawują funkcje członków zarządu.

W skład zarządu spółki Energa-Obrót SA III kadencji wchodzą: Leszek Nowak (obejmuje stanowisko prezesa zarządu), Ireneusz Kulka (wiceprezes zarządu) Marcin Ludwicki (wiceprezes zarządu) oraz Krzysztof Rogaliński (wiceprezes zarządu).

Kolejna kadencja zarządu spółki Energa-Obrót SA rozpocznie się w dniu posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe spółki za rok 2012.