Momo planuje w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy uzyskać prawie 7,6 mln zł przychodów z prowadzenia automatycznych stacji paliw. Pierwszy taki obiekt spółka uruchomiła pod koniec grudnia ubiegłego roku w Grodzisku Mazowieckim. Kolejne trzy stacje mają powstać do końca tego roku.

Obecnie Momo gromadzi dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie ich budowy. W ciągu najbliższych dwóch lat zarząd zaplanował budowę ośmiu samoobsługowych stacji paliw. Do końca 2015 r. firma planuje łącznie uruchomić 31 takich obiektów.

Momo w pierwszej kolejności chce budować stacje paliw na terenie Mazowsza, czyli regionu o największej dynamice rozwoju w Polsce oraz najniższym współczynniku bezrobocia, a także najwyższych zarobkach.

- Pozytywną koniunkturę, sprzyjającą realizacji naszych planów, tworzą także aktualnie realizowane projekty infrastrukturalne, które w naturalny sposób ułatwią rozwój całej branży paliwowej – mówi Jacek Malec, prezes zarządu Momo.

Spółka powstała w maju 2010 r. Działa na bazie wniesionego aportem przedsiębiorstwa, które przygotowywało inwestycję w zakresie poszukiwania lokalizacji dla poszczególnych stacji oraz pozyskiwania finansowania, jak również składania wniosków o niezbędne pozwolenia. Obecny kapitał własny Momo wynosi 4,8 mln zł.