Szacowana wartość umowy wynosi około 197 mln USD, czyli 567 mln zł.

- Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem 'Przyjaźń' - czytamy w komunikacie.

Lotos podał, że łączna wartość umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami w okresie od 13 grudnia 2010r. wynosi ok. 301,3 mln USD, czyli 867 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku Grupa Lotos miała 650,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 900,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 19680,85 mln zł wobec 14321,04 mln zł.