Spółka wyjaśnia, że wyniki w ujęciu rok do roku są niższe między innymi dlatego, że w pierwszym półroczu 2010 r. sprzedała udziały w projekcie Farmy Wiatrowej Wartkowo, podczas gdy w 2011 r. sprzedaż farm wiatrowych spodziewana jest dopiero w drugim półroczu.

W samym II kw. 2011 r. miał 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,23 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

Zarząd PEP podtrzymuje tegoroczną prognozę wyników zakładając, że w całym  2011 r. spółka zarobi na czysto 67 mln zł. To będzie oznaczać wzrost w ujęciu rok do roku o prawie 9 proc. Do połowy roku spółka wykonała prognozę w 35 proc.

Do godziny 10:30 walory PEP zdrożały o 2,1 proc., do 23,79 zł za akcję.