Zwiększyły się również przychody netto ze sprzedaży – wynik 2,42 mld zł oznacza poprawę o 26,8 proc.

Dobre wyniki za III kwartał są w dużej mierze zasługą poprawy w segmencie wytwarzania, gdzie zysk operacyjny wyniósł 199 mln zł, czyli o 115 proc. więcej niż rok temu. Wyraźny wzrost to efekt zwiększonej sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży o 3,1 proc.

Enea kontynuuje ponadto strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii. Rozpatrywanych aktualnie jest 8 projektów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 800 MW, które miałyby być zrealizowane do końca 2013 r. Zarząd nie podaje ile z nich zostanie sfinalizowanych, ale uważa, że realizacja 500 MW będzie dobrym wynikiem.

Zarząd spółki uznał wyniki za III kwartał za bardzo dobre. Odniósł się również do istotnej dla spółki kwestii - budowy nowego bloku w Elektrowni Kozienice. Podpisanie umowy z wykonawcą bloku, planowane na koniec 2011 r. przesunie się na koniec I kwartału 2012 r.

– Opóźnienie jest efektem problemów materiałowych, jakie wystąpiły u dostawców. Spodziewamy się finalizacji umowy na przełomie I i II kwartału 2012 r. Opóźnienie nie będzie miało wpływu na planowany termin oddania bloku, czyli 2016 r. – powiedział prezes zarządu Maciej Owczarek.