Po analizie i ocenie ofert ostatecznych, złożonych w dniu 1 sierpnia 2011 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA. Z przyczyn formalnych postanowiono odrzucić ofertę konsorcjum Alstom Power sp. z o.o. Polska i Alstom Power Systems GmbH.

Według agencji Reuters, wartość inwestycji wyniesie ok. 11,5 mld zł.

Nowe bloki mają spełniać wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne.

Planowany termin oddania do użytku (przy założeniu zawarcia umowy z generalnym realizatorem inwestycji w 2011 r.)  to IV kwartał 2016 r. (blok 5) i 2017 r. (blok 6).

Produkcja energii elektrycznej w wyposażonej w cztery bloki energetyczne Elektrowni Opole w 2010 r. osiągnęła wielkość 7,6 TWh, co stanowiło ponad 5 proc.  energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Moc zainstalowana PGE Elektrowni Opole SA na koniec 2010 r. wynosiła 1.492 MW.