Do udziału w postępowaniu przetargowym zgłosiło się dziewięciu wykonawców. Zamawiający zakwalifikował siedmiu z nich do dalszego etapu postępowania. Natomiast oferty wstępne złożyło trzech wykonawców. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2012-2016.

- Obecnie, poza procesem wyboru wykonawcy, przygotowujemy się również do zapewnienia całościowego finansowania tej inwestycji. Analizujemy scenariusze finansowania tego oraz innych przedsięwzięć. Posiadane środki własne dają nam komfort spokojnego rozpoznawania różnych scenariuszy – dodaje Krzysztof Zborowski, prezes Elektrowni Kozienice i wiceprezes Enei.

Inwestycja sfinansowana będzie m.in. ze środków własnych oraz z funduszy pozyskanych z emisji obligacji przez grupę Enea.