W opinii agencji Moody's utrzymanie oceny PGE na wysokim poziomie odzwierciedla jej wiodącą pozycję na polskim rynku energetycznym, wspartą przez dobre wyniki oraz wysoką płynność finansową, dodatkowo wzmocnioną dzięki sprzedaży należących do PGE 21,85 proc. udziałów w spółce Polkomtel.

Agencja Moody's podkreśliła również znaczenie realizacji przez PGE projektu budowy pierwszych polskich elektrowni jądrowych.

W ocenie agencji Moody's PGE w dalszym ciągu będzie utrzymywać swoją pozycję rynkową a zdolności finansowe grupy pozwalają na skuteczną realizację programu inwestycyjnego, co znajduje wyraz w stabilnej perspektywie oceny ratingowej.