Według raportu ExxonMobil „2012 The Outlook for Energy: A View to 2040", za 28 lat żyć będzie na Ziemi ok. 9 mld ludzi, a popyt na energię wzrośnie o jedną trzecią w porównaniu z 2010 r.

– W nadchodzących dekadach świat będzie musiał zwiększyć dostawy energii w sposób bezpieczny, niedrogi i przyjazny dla środowiska. Skala wyzwań jest ogromna i wymaga zintegrowanych rozwiązań i prowadzenia wspólnych działań — ostrzega Rex W. Tillerson, prezes ExxonMobil.

O ile w krajach OECD zużycie energii spadnie o 2 proc., o tyle pozostałe zwiększą zapotrzebowanie o 60 proc. Kluczowy będzie rozwój gospodarczy Chin (+37 proc.), Brazylii (+73 proc.) i Indii (+122 proc.). Rosja zwiększy zapotrzebowanie tylko o 3 proc. Zapotrzebowanie na surowce do produkcji prądu będzie napędzało popyt. Największy wzrost popytu (94 proc.), zdaniem analityków Exxon, zanotuje energetyka jądrowa. Popyt na gaz wzrośnie o 62 proc., na energię z wody o 58 proc., ropę o 24 proc., biomasę – 10 proc. Spadnie zainteresowanie węglem (-6 proc.), co nie jest dobrą prognozą dla naszego górnictwa.

Eksperci Exxon prognozują, że zapotrzebowanie na gaz ziemny wzrośnie do 2040 r o ponad 60 procent. Jednak coraz większą część światowych dostaw gazu i ropy będzie pochodzić z niekonwencjonalnych źródeł, takich jak te wyprodukowane z łupków. Wzrost popytu na te właśnie źródła skoczy do 2040 r. o 338 proc.