Zabudowa turbozespołu obejmuje generalne wykonawstwo w systemie „pod klucz" polegające na zabudowie turbiny o mocy elektrycznej ok. 20 MW. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie infrastruktury towarzyszącej wraz z włączeniem jej do istniejącego układu technologicznego elektrociepłowni.

Drugie postępowanie dotyczy zabudowy kompletnego kotła wodnego z podgrzewaczem wody ECO przystosowanego do opalania olejem opałowym lekkim typu Ekoterm lub gazem GZ50 współpracującym z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą elektrociepłowni i pełniącego rolę jednostki szczytowo-rezerwowej. Moc cieplna kotła to 18 MW.

Termin składania ofert upływa 29 lutego.