Niegroźny wpływ poszukiwań gazu łupkowego na środowisko

Badania przeprowadzone podczas tzw. zabiegu szczelinowania hydraulicznego w Łebieniu na Pomorzu mówią o minimalnym i niegroźnym wpływie tych prac na otoczenie

Publikacja: 02.03.2012 11:01

Niegroźny wpływ poszukiwań gazu łupkowego na środowisko

Foto: Bloomberg

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) opublikował dziś tzw. raport z Łebienia dotyczący wpływu poszukiwań gazu łupkowego na środowisko, a dokładniej dokument o nazwie "Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H".

Przedstawiono w nim wyniki badań dokonanych podczas zabiegu szczelinowania hydraulicznego polegającego na wtłaczaniu do odwiertu, pod wysokim ciśnieniem, mieszaniny wody, piasku i chemikaliów, które tworzą w skale szczeliny umożliwiające swobodny przepływ gazu.

Ten etap poszukiwań był przeprowadzany w dniach 19-28 sierpnia 2011 r. w otworze o nazwie LE-2H. Wykonywała go należąca do grupy 3Legs Resources spółka Lane Energy Poland. Był to pierwszy w Polsce zabieg szczelinowania hydraulicznego w odcinku poziomym.

Wcześniej, bo w 2010 r., w ramach prac poszukiwawczych wykonano pionowy odwiert o głębokości około 3,5 km oznaczony jako LE-1. Przeprowadzono w nim próbny zabieg szczelinowania na małą skalę. W czerwcu 2011 r. zakończono wiercenie drugiego otworu z odcinkiem poziomym LE-2H. Całkowita głębokość otworu wynosi 4 075 m. Z kolei w poziomie ma on długość 1 000 m.

PIG informuje, że do szczelinowania w Łebieniu, odwiertu LE-2H, zużyto 17,3 tys. m

3

wody, do której w sumie dodano 462 m

3

substancji chemicznych oraz prawie 1,3 tys. ton propantu (materiał ceramiczny wykorzystywany przy wydobyciu gazu łupkowego).

Na potrzeby badań, którymi kierował zespół pod kierownictwem PIG, przeprowadzono analizę wykonanego w otworze zabiegu szczelinowania, uwzględniając wszystkie etapy prac, począwszy od prac przygotowawczych do końcowego zabezpieczenia otworu.

Poszczególne etapy badań przeprowadzały następujące instytucje: Instytut Geofizyki PAN (monitoring sejsmiczny), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Gdańska (emisje gazowe i jakość wód powierzchniowych) oraz PIG (stężenie radonu i metanu w powietrzu glebowym, analizy chemiczne pobranych próbek płynów i odpadów, jakość wód podziemnych). Przeprowadzono też badania hałasu.

W ich efekcie stwierdzono, że szczelinowanie nie wpłynęło na stan czystości atmosfery. Głównym źródłem hałasu była praca silników wysokoprężnych dużej mocy, który przy zabudowie mieszkalnej nie przekraczał jednak dopuszczalnych poziomów. Szczelinowanie nie spowodowało zmian pod kątem stężenia promieniotwórczego radonu i metanu. Raport zawiera też informacje mówiące, że urządzenia służące do poszukiwań gazu łupkowego stanowiły element krajobrazu, który w ocenie lokalnej społeczności nie szpecił go w sposób szczególny.

Co więcej, zapalona podczas uwolnienia gazu pochodnia stanowiła nawet pewien rodzaj atrakcji turystycznej. PIG stwierdza, że szczelinowanie nie wywołało na powierzchni ziemi żadnych drgań lub wstrząsów mogących stwarzać zagrożenie dla budynków. Nie zaobserwowano również pogorszenia jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Z kolei wytworzona, niewielka ilość odpadów stałych została zagospodarowana na rekultywowanym składowisku odpadów komunalnych.

Niezależnie od pozytywnych wyników raportu, PIG zaleca prowadzenie w ciągu 4 lat kontrolnych badań dotyczących wód podziemnych.

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) opublikował dziś tzw. raport z Łebienia dotyczący wpływu poszukiwań gazu łupkowego na środowisko, a dokładniej dokument o nazwie "Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H".

Przedstawiono w nim wyniki badań dokonanych podczas zabiegu szczelinowania hydraulicznego polegającego na wtłaczaniu do odwiertu, pod wysokim ciśnieniem, mieszaniny wody, piasku i chemikaliów, które tworzą w skale szczeliny umożliwiające swobodny przepływ gazu.

Pozostało 84% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie