Wicepremier Waldemar Pawlak ocenia, że rozporządzenia niezbędne do organizacji przetargów na tzw. białe certyfikaty, będą  mogły wejść w życie za około 2 tygodnie. Ministerstwo gospodarki skończyło uzgodnienia projektów rozporządzeń.

System białych certyfikatów wspiera inwestycje energooszczędne. Od stycznia 2013 roku do zakupu tych certyfikatów będą zobowiązane spółki sprzedające odbiorcom końcowym ciepło, energię elektryczną  lub paliwa gazowe. Przetargi na dostawę białych certyfikatów ma organizować Urząd Regulacji Energetyki. Mają one ruszyć jeszcze w tym roku.

- Spodziewamy się dużego zainteresowania. Próg inwestycji jest niski, więc nawet małe wspólnoty będą mogły korzystać z systemu certyfikatów – ocenił Waldemar Pawlak.

Minimalna wartość średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej osiągniętych w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, uprawniających do udziału w przetargu określono na 10 toe energii pierwotnej, a maksymalną na 100 toe. Wartość opłaty zastępczej wyniesie ok. 1 tys. zł za 1 toe.