- M-21 osiągnął planowaną głębokość 2.210 metrów w pierwszym kwartale 2012 r. Przeprowadzone w czerwcu testy produkcyjne zakończyły się pomyślnie - M-21 osiągnął przepływ w wysokości 85 tys. m sześc. gazu dziennie. Komercyjna produkcja z M-21 rozpoczęła się na początkowym poziomie 48 tys. m sześc. gazu dziennie, czyli ok. 34 tys. m sześc. gazu dziennie netto dla KOV - podano w komunikacie prasowym.

- Bardzo dobre wyniki M-21 potwierdzają, że podjęliśmy dobrą decyzję kontynuując eksplorowanie strefy R-8. To już drugi udany odwiert KOV na polu Makiejewskoje. Przyspieszamy prace i spodziewamy się zwiększenia wydobycia z tej koncesji – powiedział Jakub Korczak,  wiceprezes ds. relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej, cytowany w komunikacie.

M-21 to drugi odwiert produkujący ze strefy R8. Pierwszym był Makiejewskoje-19, który rozpoczął produkcję w lipcu 2011 r. na początkowym poziomie niemal 156 tys. m sześc. gazu dziennie, czyli 109 tys. m sześc. dziennie netto dla KOV.

Odwiert M-21, tak jak M-19, prowadzony jest przez KUB-Gas, spółkę zależną KOV.