"Celem M-16 jest m.in. zbadanie nowych, nieeksploatowanych wcześniej, stref w ramach pola Makiejewskoje. Sukces odwiertu może otworzyć kolejne możliwości zwiększenia rezerw i produkcji" - czytamy w komunikacie.

M-16 jest jednym z dwóch odwiertów, nad którymi obecnie pracuje KOV na terenie koncesji Makiejewskoje. Równoległe prowadzenie prac wiertniczych jest możliwe dzięki wykorzystaniu, wyprodukowanej w Kanadzie, wiertni należącej do spółki Burova Kompaniya Ukrburservice.

"Zakontraktowanie drugiej wiertni w celu przyspieszenia programu wierceń na 2012 r. odzwierciedla optymizm spółki odnośnie potencjału rozwoju naszych aktywów na Ukrainie. Dotyczy to zwłaszcza odwiertu M-16, o docelowej głębokości 3,850 m, który będzie najgłębszym odwiertem wykonanym do tej pory przez KUB-Gas. M-16 to obiecujący odwiert, który będzie badał nową strukturę i nowe horyzonty. Jego celem staną się nie tylko formacje, z których trwa produkcja na polu Makiejewskoje, ale także formacje głębsze, do tej pory nie eksploatowane w ramach posiadanych przez KOV koncesji, a które potencjalnie mogą stworzyć nowe szanse na wzrost rezerw i produkcji"- powiedział Jock Graham, wiceprezes i wicedyrektor Generalny KOV, cytowany w komunikacie.

RPS, niezależna inżynieryjna firma specjalizująca się w ocenie złóż, oszacowała zasoby warunkowe M-16 w przedziale od 9 do 92 mld stóp sześciennych, z czego 38 Bcf w kategorii Best Estimate. Z kolei zasoby perspektywiczne mieszczą się w przedziale od 11 Bcf w kategorii Low Estimate do 94 Bcf w kategorii High Estimate, a w kategorii Best Estimate wynoszą 41 Bcf.

Drugim odwiertem na polu Makiejewskoje, nad którym prowadzone są prace jest M-20. Odwiert, który posłuży m.in. do wytyczenia granic złoża eksploatowanego przez odwierty M-19 i M-21, na początku sierpnia został orurowany i po odkryciu ponad 36 m kolumny gazu M-20 czeka teraz na podłączenie do komercyjnej produkcji.