Wiercenia stanowią część przyspieszonego programu wierceń na 2012 r. Operatorem Krutogorowskoje-7 jest KUB-Gas, spółka zależna KOV.

"Odwiert K-7 będzie odwiertem kierunkowym, o planowanej długości 3.200 metrów i rzeczywistej głębokości otworu w pionie ("TVD") wynoszącej 3.100 metrów. Odwiert posłuży do oceny potencjału struktury określonej przez badania sejsmiczne 2D, a jego celem będą złoża z okresu moskowu i baszkiru" - poinformował KOV w komunikacie. Przy realizacji K-7 użyta zostanie wiertnica przeniesiona z ukończonego odwiertu Makiejewskoje-20.

- Kontynuując prace na polu Krutogorowskoje mamy nadzieję na dalsze zwiększanie produkcji na naszych ukraińskich koncesjach. Zachęceni dobrymi wynikami dotychczasowych prac na pozostałych polach, kontynuujemy intensywne prace poszukiwawcze w ramach ukraińskiej inwestycji – powiedział cytowany w komunikacie spółki Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich.

RPS Energy  oszacowała zasoby perspektywiczne dla obiektu poszukiwawczego w obrębie odwiertu K-7 na mieszczące się w przedziale 19,4 (w kategorii High Estimate - 3C) a 2,4 (w kategorii Low Estimate - 1C) mld stóp sześciennych ("Bcf") gazu, zaś w kategorii Best Estimate (2C) zasoby perspektywiczne oszacowane zostały na 9,0 Bcf.

Licencja Krutogorowskoje, przyznana spółce w 2004 roku, zlokalizowana jest w okolicach miasta Ługańsk, w sąsiedztwie pola Wiergunskoje. Zajmuje powierzchnię 1.100 ha.