Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się dziś kasacją PGE od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla wartej 11,5 mld zł brutto inwestycji – budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

Zaskarżyła ją fundacja Client Earth Poland. Spór sądowy doszedł do WSA – który decyzję uchylił. To uniemożliwia staranie się o pozwolenie na budowę.

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy, po wysłuchaniu stron sąd postanowił odroczyć wydanie wyroku do 2 października.