Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. Popyt na oferowane obligacje, który pojawił się ze strony inwestorów przewyższał zakładany maksymalny poziom emisji. Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu emisji w kwocie 1 mld zł. Struktura emisji w odniesieniu do bazy inwestorów przedstawiła się następująco: OFE - 82 proc., Towarzystwa Ubezpieczeniowe - 6 proc. oraz TFI - 12 proc.

Ostateczna marża, po której zamknięto emisję, została ustalona na 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 3M. Docelowo spółka zamierza wprowadzić obligacje na rynek regulowany.