W nawiązaniu do Pańskiego listu z 5 marca 2013 r.(pdf), pragnę Pana zapewnić, że Gaz-System jest nieustannie zaangażowany w potencjalny przyszły rozwój projektu infrastruktury przesyłowej gazu, który dawałby nowe szanse na transport gazu w obrębie i poprzez wschodnią część Polski, a o którym nasze firmy wstępnie rozmawiały w pierwszych miesiącach tego roku – pisał Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu w liście do Aleksandra Miedwiediewa (jego oryginał poniżej).

Informuje dalej, że tak jak uzgodnili na spotkaniu 18 stycznia w Warszawie, Gaz-System przygotował wstępną wersję dokumentu prezentującego koncepcję projektu. - Ponieważ Projekt ma charakter międzynarodowy i potencjalnie może mieć znaczący wpływ na przyszłą strukturę systemu przesyłowego nie tylko w Polsce, a także biorąc pod uwagę, że Gaz-System jest w spółką w pełni zależną od państwa, jesteśmy zobowiązani przedyskutować koncepcję (Projektu – red.) z właściwymi władzami – dodał Chadam. Dalej twierdzi, że proces konsultacji projektu został przez spółkę natychmiast zainicjowany i wciąż się toczy. Chadam wyraża nadzieję, że zostanie zakończony w relatywnie krótkim terminie.

- Wierzymy, że bieżący proces, po jego zakończeniu, pozytywnie wpłynie na decyzję naszych firm w sprawie dalszych działań. Naszą intencją na obecnym etapie jest uniknięcie jakichkolwiek nadzwyczajnych i nieoczekiwanych przeszkód, które mogłyby pojawić się na dalszych etapach – stwierdził Chadam. Wreszcie zadeklarował, że będzie na bieżąco informował Miedwiediewa o wszystkich postępach w projekcie i ma nadzieję, że będzie mógł wkrótce przesłać wstępną wersję koncepcji projektu.

List jest datowany na 13 marca tego roku. To oznacza, że o projekcie Jamłu II wiedział i rozmawiał przed podpisaniem memorandum nie tylko EuRoPol Gaz, który zawarł z Rosjanami porozumienie i PGNiG, który ma 48 proc. EuRoPol Gazu ale też spółka ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa. Gaz-System odmówił udzielenia komentarza w sprawie rozmów o Jamale II oraz prowadzonej w tej sprawie korespondencji.

EuRoPol Gaz, właściciel polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, podpisał w Sankt Petersburgu tzw. memorandum o wzajemnym zrozumieniu z rosyjskim Gazpromem w dniu 4 kwietnia. Podpisany dokument dotyczy oceny, na etapie przedinwestycyjnym, możliwości realizacji gazociągu z Białorusi, poprzez terytorium Polski w kierunku Słowacji. – Nie mniejsze memorandum nie zawiera decyzji o budowie gazociągu i nie jest prawnie wiążącą umową ani zobowiązaniem zawarcia jakichkolwiek umów lub kontraktów – poinformowała wówczas w komunikacie prasowym Danuta Dade, rzecznik EuRoPol Gazu.