- Decyzja Talismana dotycząca wyjścia z Polski jest związana ze strategią zakładającą koncentrację na wydobyciu w dwóch kluczowych obszarach - w Amerykach i obszarze Azji i Pacyfiku – tłumaczy cytowany w komunikacie Paul Warwick, prezes Talismana na region Europy i Atlantyku.  – Musimy obecnie skupić się na tym, co jest najważniejsze dla naszych udziałowców. Jestem dumny z tego, co udało nam się osiągnąć w Polsce: sukcesu przeprowadzonych wierceń oraz zbudowaniu mocnych kontaktów z naszymi partnerami biznesowymi – dodał.

San Leon ma przejąć 100 proc. udziałów w koncesjach Gdańsk W i Braniewo S oraz zwiększy do 50 proc. udział w koncesji Szczawno. Spółka podała, że przejmowane poza koncesjami aktywa są warte ok. 10 mln dol.

Dotąd Talisman wykonał po jednym odwiercie na każdej z koncesji. San Leon podał, że w drugim kwartale planowane jest przeprowadzenie szczelinowania odwiertu Lewino-1G2 na koncesji Gdańsk W.