- Energia słoneczna wpisuje się w dążenie Fortum do produkcji wolnej od emisji CO2. Uważamy, że będzie odgrywać ważną rolę w niskoemisyjnym systemie energetycznym przyszłości – tłumaczy cytowany w komunikacie Matti Kaarnakari, Dyrektor Zarządzający Fortum India. - Energetyka słoneczna to szybko rosnący segment, który w przyszłości będzie odpowiadał za coraz większą część produkcji energii. Dynamiczny rozwój technologii przekłada się na ogromne tempo wzrostu konkurencyjności tego segmentu.

Szczytowa moc elektrowni wynosi 5,4 MW, a roczna produkcja energii może osiągnąć około 9 GWh. Zakład powstał jako część  Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) – inicjatywy indyjskiego rządu, która zakłada uruchomienie do 2022 roku produkcji energii ze słońca na poziomie 22 GW mocy zainstalowanej. Elektrownia otrzyma wyższą, gwarantowaną cenę za wyprodukowaną energię elektryczną przez najbliższe 25 lat w ramach rządowej umowy zakupu energii, która ma zapewnić zwrot z inwestycji.

- Indie są jednym z najbardziej obiecujących krajów dla energetyki słonecznej, zarówno ze względu na korzystne położenie geograficzne, jak i ambitne plany rządu odnośnie rozwoju technologii solarnych – mówi Matti Kaarnakari.

W perspektywie krótkookresowej Fortum planuje zainwestować kilkadziesiąt milionów euro (wliczając w to wyżej wymienioną akwizycję) w rozwój swojego biznesu fotowoltaicznego w Indiach.