Lotos z nową strategią

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zaakceptowała dziś kierunki Programu „Efektywność i Rozwój 2013-15”, który wesprze realizację strategii koncernu.

Publikacja: 02.07.2013 16:09

Lotos z nową strategią

Foto: Bloomberg

Realizacja programu „Efektywność i Rozwój 2013-15" zakłada przede wszystkim poprawę wskaźników finansowych, dalszy rozwój poprzez realizację inwestycji w core biznes oraz reorganizację grupy kapitałowej.

– Gdy wszyscy myślą jak przetrwać obecny czas, my wiemy jak wygrać przyszłość – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A. – Program „Efektywność i Rozwój 2013-15" traktujemy jak polisę, która zapewni Grupie Lotos bezpieczeństwo i stabilność w okresie, gdy sytuacja na rynku jest wyjątkowo zmienna. Nasz program skonstruowaliśmy w ten sposób, aby z jednej strony umożliwić dalszą efektywną realizację celów postawionych w strategii, co przyczyni się do budowy jeszcze silniejszej pozycji Lotosu, jako lidera na rynku. Z drugiej pozwoli między innymi naszym spółkom-córkom dalej efektywnie się rozwijać. Uwolni ich potencjał inwestycyjny oraz ułatwi dostęp do różnych źródeł finansowania - dodaje.

Przygotowany przez Zarząd Grupy Lotos S.A. program „Efektywność i Rozwój 2013-2015" spotkał się z pełną akceptacją pracowników oraz związków zawodowych firmy.

Lotos jest dziś silnym i stabilnym koncernem – drugim pod kątem przychodów ze sprzedaży w Polsce oraz szóstą największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Te pozycje w rankingach to efekt właściwych decyzji i działań podejmowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. Przykłady to m.in. skuteczna realizacja „Programu 10+" ,„Pakietu Antykryzysowego" czy „Programu Optymalnej Ekspansji".

Kluczowe inwestycje

W 2013 r. Lotos konsekwentnie realizuje plan inwestycji i rozwoju. Trwają m.in. prace zw. z uruchomieniem komercyjnego wydobycia ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim. Lotos planuje rozpocząć produkcję komercyjną w 2015 r. Złoże B8 posiada potencjał wydobywczy na poziomie 3,5 mln t ropy naftowej. Średnioroczne wydobycie szacuje się na 250 tys. t.

Spółka Lotos Petrobaltic kontynuuje również wydobycie ze złoża B3. Dzięki naprawie platformy bezzałogowej PG-1 Lotos zakłada wzrost wydobycia ze złoża na poziomie 15 tys. t rocznie do 2026 r. W sumie Lotos planuje pozyskiwać ze złoża B3 ok. 100 tys. ton surowca rocznie.

Powołana do życia w kwietniu br. spółka celowa Baltic Gas pracuje nad zagospodarowaniem złóż gazowych B4 i B6. Oba złoża dysponują potencjałem wydobywczym na poziomie 4 mld m3. W ramach programu prac przygotowawczych na 2013 r. zaplanowano pozyskanie danych sejsmicznych oraz wybór koncepcji zagospodarowania złóż.

Na bazie umowy z PGNiG, która dotyczy współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także współpracy handlowej, obie spółki współpracują aktualnie na 3 koncesjach, zlokalizowanych na Pomorzu i Warmii (Kamień Pomorski, Górowo Iławeckie i Bartoszyce).

W segmencie rafineryjnym kluczowy dla rozwoju Lotosu jest projekt petrochemiczny realizowany wspólnie z Grupą Azoty. Oba koncerny pracują aktualnie nad wstępnym studium wykonalności dla dwóch projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będzie Grupa Azoty.

Aby w pełni wykorzystać efekt realizacji Programu 10+ Lotos planuje wybudować na terenie rafinerii gdańskiej tzw. instalację opóźnionego koksowania (DCU), która bezpośrednio wpłynie na wzrost efektywności przerobu surowca. Dzięki niej Lotos całkowicie przestanie produkować nieopłacalny ciężki olej opałowy.

W zamian wzrośnie nawet o 900 tys. t/r produkcja paliw motorowych oraz o ok. 350 tys. t/r koksu. Instalacja DCU ma zostać oddana do użytku w 2017 r. Zgodnie z kalkulacjami jej uruchomienie zwiększy marżę rafineryjną o dodatkowe 2,2 USD/bbl.

Ponadto Lotos planuje wzbogacić gdańską rafinerię o tzw. węzeł odzysku wodoru. Dzięki tej instalacji przedsiębiorstwo będzie dysponowało znacznie większą ilością wodoru (głównego związku w procesach technologicznych) co znacząco wpłynie na poprawę marży rafineryjnej. Z kolei planowane wybudowanie instalacji ATS pozwoli Grupie Lotos m.in. na zastąpienie gazu opałowego gazem ziemny (czynniki ekonomiczne i środowiskowe) oraz produkcję tiosiarczanu amonu na potrzeby Grupy Azoty.

Dodatkowo w zakresie pełnej optymalizacji majątku rafinerii GL S.A. w Gdańsku Lotos zakłada tzw. plan outsourcingowy polegający na pozyskaniu strategicznych partnerów w zakresie dostarczania i odbioru mediów (m.in. dostawy ciepła i energii elekt.) oraz produktów, które nie należą do core biznesu spółki.

W segmencie handlowym Lotos zakłada dalszą dynamiczną ekspansję sieci stacji, zwłaszcza w segmencie ekonomicznym. Zgodnie z założeniami do 2015 r. tylko  sieć Lotos Optima ma dysponować ponad 260 stacjami. Z kolei w sieci MOP ma operować 18 stacji Lotos. Szybki rozwój sieci pozwoli Grupie Lotos osiągnąć zapisany w strategii 10-procentowy udział w rynku sprzedaży detalicznej paliw.

W zakresie logistyki Lotos planuje m.in. budowę terminalu morskiego na Martwej Wiśle, który umożliwi wykonywanie przeładunków komponentów i produktów na własnym nabrzeżu, dywersyfikację kanałów ekspedycji produktów i importu surowców oraz zmniejszenie kosztów.

Dotychczasowa rekonstrukcja grupy kapitałowej

Od dwóch miesięcy na bazie  aktywów 4 spółek (Grupy Lotos S.A., Lotos Czechowice, Lotos Jasło i RC Ekoenergia) tworzone są dwa wyspecjalizowane ośrodki biznesowe – spółka infrastrukturalna i logistyczna. Lotos Jasło już działa jako Lotos Infrastruktura. Spółka zajmuje się profesjonalną obsługą infrastruktury na terenie zakładów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Natomiast tworząca się na Śląsku spółka logistyczna zajmować się będzie  profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw. Będzie ona dysponować bazami w Piotrkowie, Rypinie, Poznaniu, Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.

25 czerwca br. Air BP (lotnicze ramię koncernu BP) przejęło 50% udziałów w spółce Lotos Tank. W wyniku transakcji na polskim rynku pojawił się nowy dostawca paliw lotniczych – spółka joint-venture Lotos Air BP Polska. Firma będzie prowadzić działalność na lotniskach w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Lotos – Air BP Polska będzie korzystać z międzynarodowej bazy klientów i doświadczenia w kwestiach technicznych Air BP, a także znajomości rynku lokalnego przez Lotos i jej możliwości w zakresie realizacji dostaw.

Realizacja programu „Efektywność i Rozwój 2013-15" zakłada przede wszystkim poprawę wskaźników finansowych, dalszy rozwój poprzez realizację inwestycji w core biznes oraz reorganizację grupy kapitałowej.

– Gdy wszyscy myślą jak przetrwać obecny czas, my wiemy jak wygrać przyszłość – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A. – Program „Efektywność i Rozwój 2013-15" traktujemy jak polisę, która zapewni Grupie Lotos bezpieczeństwo i stabilność w okresie, gdy sytuacja na rynku jest wyjątkowo zmienna. Nasz program skonstruowaliśmy w ten sposób, aby z jednej strony umożliwić dalszą efektywną realizację celów postawionych w strategii, co przyczyni się do budowy jeszcze silniejszej pozycji Lotosu, jako lidera na rynku. Z drugiej pozwoli między innymi naszym spółkom-córkom dalej efektywnie się rozwijać. Uwolni ich potencjał inwestycyjny oraz ułatwi dostęp do różnych źródeł finansowania - dodaje.

Pozostało 86% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie