Nowe farmy wiatrowe już w portfelu Energi

Energa wspólnie z PGE zostały dziś właścicielami farm wiatrowych Iberdrola w Polsce.

Publikacja: 31.07.2013 15:59

Nowe farmy wiatrowe już w portfelu Energi

Foto: Bloomberg

To druga w ostatnim czasie akwizycja mocy wiatrowych przeprowadzona z partnerem przez Grupę Energa. Dzięki obu transakcjom Grupa pozyskała 165 MW w farmach elektrowni wiatrowych, a OZE stanowią już ok. 40 proc. potencjału wytwórczego Grupy.

W ramach podpisanych dziś umów Energa przejęła dwie działające w północnej Polsce farmy wiatrowe – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim - o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o szacowanej mocy około 1190 MW. PGE nabyła natomiast działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 70,5 MW oraz pakiet projektów. Właścicielem 75 proc. udziałów w przejętych aktywach Iberdrola Renewables Polska była jej hiszpańska spółka matka. Pozostałe 25 proc. należało do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zakończone jednocześnie z dwoma podmiotami transakcje mają wartość około 1,1 mld zł.

W czerwcu tego roku Energa wspólnie z PGE przejęła farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy tej transakcji Energa przejęła farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 220 MW.

Obie akwizycje są realizacją strategicznego celu Grupy Energa, którym jest uruchamianie przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii. Dzięki przejęciu hiszpańskich i duńskich farm wiatrowych moc OZE zainstalowana w Grupie Energa wzrosła z 343 MW do 508 MW, a szacowana produkcja wyniesie 1,65 TWh (teraz 1,3 TWh).

Grupa Energa to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 49 własnych elektrowni wodnych i wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę. Wytwarzają one ok. 1,65 TWh rocznie, co stanowi 37 proc. energii produkowanej w Grupie. Do sieci Grupy przyłączonych jest ok. 35 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce (1670 MW).

Grupa Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,9 mln klientów, co daje jej ponad 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 192 tys. km linii elektrycznych.

To druga w ostatnim czasie akwizycja mocy wiatrowych przeprowadzona z partnerem przez Grupę Energa. Dzięki obu transakcjom Grupa pozyskała 165 MW w farmach elektrowni wiatrowych, a OZE stanowią już ok. 40 proc. potencjału wytwórczego Grupy.

W ramach podpisanych dziś umów Energa przejęła dwie działające w północnej Polsce farmy wiatrowe – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim - o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o szacowanej mocy około 1190 MW. PGE nabyła natomiast działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 70,5 MW oraz pakiet projektów. Właścicielem 75 proc. udziałów w przejętych aktywach Iberdrola Renewables Polska była jej hiszpańska spółka matka. Pozostałe 25 proc. należało do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zakończone jednocześnie z dwoma podmiotami transakcje mają wartość około 1,1 mld zł.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie