KNF zatwierdził regulamin TGE

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Regulamin Towarowej Giełdy Energii (TGE) umożliwiający bezpośredni udział zainteresowanych przedsiębiorstw w rynku gazu od 1 listopada bieżącego roku.

Publikacja: 21.10.2013 10:15

KNF zatwierdził regulamin TGE

Foto: Bloomberg

Do tej pory spółki obrotu i duzi odbiorcy mogli działać jedynie za pośrednictwem domów maklerskich. Wprowadzenie tych zmian jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do liberalizacji rynku gazu.

Bezpośredni dostęp do rynku gazu jest konsekwencją wejścia w życie przepisów tzw. małego trójpaku, który równocześnie wprowadził tzw. obligo gazowe, czyli obowiązek sprzedaży paliwa gazowego poprzez giełdę - do końca 2013 r. - 30 proc., w 2014 r. - 40 proc., od 2015 r. - 55 proc. wprowadzonego do sieci wolumenu.

- Polska po ukończeniu planowanych inwestycji, uruchomieniu dostaw gazu z terminala LNG w Świnoujściu oraz dostaw z interkonektorów w Lasowie, Cieszynie i Mallnow, ma szansę być najbardziej zdywersyfikowanym rynkiem ze wszystkich krajów z obszaru Grupy Wyszehradzkiej. Możliwość bezpośredniego działania na giełdzie to kolejny etap uwalniania dostępu do wolnego rynku i zwiększania jego płynności. Dzięki temu mamy szansę stać się znaczącym graczem na rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Obecnie na rynku gazu TGE działają trzy domy maklerskie, a za ich pośrednictwem 13 podmiotów. - Nowe regulacje pozwalają nam na wprowadzenie na rynek tzw. animatorów, którzy będą dbać o płynność. Obserwujemy również zainteresowanie podmiotów zagranicznych działalnością na giełdzie - dodaje Prezes Łazor.

Z danych URE z końca sierpnia wynika, że 124 podmioty posiadały koncesje na obrót paliwami gazowymi, natomiast 35 przedsiębiorstw energetycznych aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym (wg stanu na II kwartał br.).

Całkowity wolumen obrotu błękitnym paliwem na TGE po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 686 933 MWh, na rynku spot - 248407 MWh, na rynku terminowym - 438526 MWh. Łącznie zawarto ponad 800 transakcji.

Uzyskanie Członkostwa na TGE wiąże się ze spełnieniem wymogów, które nakłada ustawa o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. oraz wewnętrzne regulacje TGE. Są wśród nich m.in.

Przedsiębiorstwa mogą zawierać transakcje we własnym imieniu, jeżeli posiadają podpisane umowy z instytucjami  nadzorującymi rynek kapitałowy i energetyczny (KNF, URE oraz Operator Systemu Przesyłowego).

Do tej pory spółki obrotu i duzi odbiorcy mogli działać jedynie za pośrednictwem domów maklerskich. Wprowadzenie tych zmian jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do liberalizacji rynku gazu.

Bezpośredni dostęp do rynku gazu jest konsekwencją wejścia w życie przepisów tzw. małego trójpaku, który równocześnie wprowadził tzw. obligo gazowe, czyli obowiązek sprzedaży paliwa gazowego poprzez giełdę - do końca 2013 r. - 30 proc., w 2014 r. - 40 proc., od 2015 r. - 55 proc. wprowadzonego do sieci wolumenu.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie