Jak poinformował w poniedziałek płocki koncern, automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza należy do najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce i charakteryzuje się dużą dokładnością wyników.

"W punkcie pomiarowym, zlokalizowanym w linii +róży wiatrów+ skierowanych w stronę miasta, mierzone będą także podstawowe parametry meteorologiczne, jak prędkość i kierunek wiatru oraz temperatura i wilgotność powietrza" - wyjaśniła spółka. Wśród monitorowanych parametrów czystości powietrza sprawdzane będą przez czujniki stacji m.in. stężenia węglowodorów aromatycznych z podziałem na benzen, toluen, etylobenzen i ksylen.

PKN Orlen przypomniał, że monitoring powietrza w Płocku prowadzony jest przez spółkę od lat 80. XX wieku - w pierwszych latach były to badania na podstawie okresowych wyjazdów służb ochrony środowiska, a od początku lat 90. pomiary prowadzone są w sposób ciągły przy użyciu automatycznych analizatorów.

Arkadiusz Kamiński, dyrektor biura ochrony środowiska płockiego koncernu podkreślił, że w ciągu ostatnich trzech lat nakłady spółki związane z ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko tylko w zakładzie produkcyjnym w Płocku wyniosły ponad 280 mln zł. "To przeszło 22 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych, jakie przeznaczyliśmy w tym czasie w Płocku" - powiedział m.in. Kamiński, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

Nowa stacja PKN Orlen do monitorowania powietrza w Płocku została umieszczona w wykazie systemów Państwowego Monitoringu Środowiska w woj. mazowieckim. Uzyskiwane tam wyniki pomiarów składu powietrza będą automatycznie przesyłane do bazy systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej WIOŚ.