Lotos podwaja wydobycie

Lotos nabywa udziały w w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i podwaja wydobycie.

Publikacja: 05.11.2013 11:07

Lotos podwaja wydobycie

Foto: Bloomberg

Lotos Exploration & Production Norge, podmiot zależny spółki Lotos Petrobaltic, zawarł umowę z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie nabycia udziałów w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nabywane aktywa obejmują złoża, na których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża o potwierdzonych zasobach, które mogą być zagospodarowane w przyszłości oraz obszary, na których zidentyfikowano potencjalne zasoby węglowodorów, i które w przyszłości mogą być potwierdzone przez prace poszukiwawcze.

Umowa stanowi dla Lotosu znaczący krok na drodze ku realizacji strategii rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia, oraz radykalnie zmienia sytuację koncernu w zakresie dywersyfikacji aktywów wydobywczych. Celem strategicznym Lotosu, w perspektywie do 2015 r., jest osiągnięcie wielkości wydobycia węglowodorów rzędu 1,2 mln ton rocznie (24 tys. boe/d).

Wartość transakcji wynosi 175,8 mln USD,z czego 80 mln USD(45 proc.)zostanie sfinansowane bezgotówkowo – z przepływów pieniężnych z 2013 r., poprzez wykorzystanie tarczy podatkowej Yme. Transakcja w perspektywie roku 2016 pozwoli na odzyskanie 2/3 posiadanej przez Lotos tarczy podatkowej.

Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje norweski system podatkowy, całość zapłaconej za pakiet złóż ceny powinna zwrócić się na przełomie 2014 i 2015 roku.

Zamknięcie i rozliczenie transakcji planowane jest na grudzień 2013 r. Transakcja wymaga zgody norweskich organów administracyjnych.

Ta inwestycja dowodzi naszego konsekwentnego zaangażowania w kierunku budowania silnej pozycji Lotosu – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A. – Wpisuje się w strategię, która przewiduje rozwój aktywów wydobywczych oraz stałe poszerzanie portfela koncesji. Doceniamy również możliwość współpracy biznesowej z tak renomowanymi międzynarodowymi partnerami, jak Statoil (operator złoża Heimdal),  Centrica czy Total.

Dla Lotosu jest to kolejny istotny krok (po zawartym w marcu br. porozumieniu między spółkami Talisman Energy i SBM Offshore) do odzyskania wszystkich środków zainwestowanych w projekt Yme.

– Dzięki tej transakcji Lotos podwaja wolumen wydobycia węglowodorów oraz powiększa rezerwy i zasoby zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego – komentuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos S.A. i prezes zarządu Lotos Petrobaltic.

Wydobycie w Norwegii (przypadające na przejęte przez Lotos udziały) kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe rocznie (5 tys. boe/d), z czego 70 proc. stanowi gaz ziemny, a 30 proc. kondensat (lekka ropa naftowa). Dodatkowo, w wyniku nabycia udziałów w koncesjach norweskich, zasoby LotosU zwiększyły się o 9 mln boe w zakresie zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych i prawdopodobnych (2P reserves) oraz o 31 mln boe w zakresie zasobów warunkowych wg najlepszego szacunku (2C contingent resources). Dla porównania, w 2012 r. Lotos wydobył 265 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,4 tys. bbl/d), a jego aktualne potwierdzone rezerwy (2P reserves) ropy naftowej wynoszą 52,5 mln bbl.

W ramach transakcji Lotos nabył udział na poziomie 5 proc. w złożu Heimdal, które stanowi centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Ponadto transakcja obejmuje 30 proc. udział w złożu Byggve/Skirne, 20 proc. udział w złożu Atla oraz udział na poziomie 25,8 proc. w złożu Vale – na wszystkich tych złożach prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego i kondensatu. Lotos przejmie również następujące udziały w nowo odkrytych złożach: 10 proc. udział w złożu FriggGammaDelta, 50 proc. udział w złożu Fulla (włącznie ze statusem operatora) oraz 7,9 proc. udział w złożu Rind. Zagospodarowanie tych obszarów koncesyjnych jest możliwe do 2020 r. lub w później.

Lotos Exploration & Production Norge, podmiot zależny spółki Lotos Petrobaltic, zawarł umowę z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie nabycia udziałów w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nabywane aktywa obejmują złoża, na których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża o potwierdzonych zasobach, które mogą być zagospodarowane w przyszłości oraz obszary, na których zidentyfikowano potencjalne zasoby węglowodorów, i które w przyszłości mogą być potwierdzone przez prace poszukiwawcze.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie