Jacek Drozd został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - wiceprezesa ds. finansowych spółki na okres od 21 listopada 2013 r. do 21 lutego 2014 r. Grzegorz Krystek został natomiast delegowany do wykonywania czynności członka zarządu - wiceprezesa ds. strategii i rozwoju na okres od 18 listopada 2013 r. do 18 lutego 2014 r.

Pod koniec października rada nadzorcza PGE odwołała ze składu zarządu spółki Bogusławę Matuszewską oraz Wojciecha Ostrowskiego. W ocenie rady ich praca i styl zarządzania były "niesatysfakcjonujące".

Bogusława Matuszewska była wiceprezesem zarządu ds. strategii i rozwoju, natomiast Wojciech Ostrowski pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych.