Umowa obowiązuje w latach 2015-2019 z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony. Jej szacowana wartość na dzień zawarcia umowy to ok. 3,2 mld zł.

Dostawy ropy naftowej rozpoczną się 1 stycznia 2015 r. Surowiec będzie odbierany przez kupującego koleją z terminali kolejowych PGNiG zlokalizowanych na terenie Oddziału PGNiG w Zielonej Górze. Za transport surowca odpowiedzialna będzie spółka Lotos Kolej.

"To kolejna umowa na sprzedaż ropy naftowej z krajowego wydobycia podpisana w ostatnich miesiącach przez PGNiG. Umowa z Grupą Lotos, powiększająca grono klientów kupujących ropę naftową wydobywaną w Polsce, jest kolejnym potwierdzeniem słuszności realizacji przyjętej strategii dotyczącej m.in. efektywnego zagospodarowania krajowych złóż ropy naftowej i gazu" - powiedział cytowany w komunikacie Jerzy Kurella, p.o. prezesa zarządu PGNiG.

Prezes Zarządu Grupy Lotos podkreśla, że instalacje spółki przerabiają różne gatunki ropy naftowej, co pozytywnie wpływa na efektywność produkcji oraz jakość paliw. "Surowiec z PGNiG sprawdził się w dotychczasowych testach technologicznych, a od 2015 roku rozpoczniemy jego komercyjny przerób w Gdańsku" - zaznaczył.

Lotos prowadzi z PGNiG prace nad zagospodarowaniem złóż lądowych w Polsce. W przyszłym roku spółki planują wykonać pierwszy odwiert poszukiwawczy, który pozwoli potwierdzić potencjał wydobywczy jednej z koncesji.