Jak napisano w komunikacie, strony porozumienia będą realizować projekty badawcze, edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zastosowania wiedzy naukowo-technicznej w dziedzinie energii jądrowej. Zaplanowano wspólne seminaria, warsztaty oraz wykłady.

Planowana w ramach porozumienia wymiana kadr obejmie z jednej strony możliwość podjęcia pracy przez studentów studiów podyplomowych, doktoranckich lub nauczycieli akademickich politechniki przy realizacji projektów nuklearnych w biurach Amec lub WYG, a równocześnie możliwość skorzystania przez uczelnię z wiedzy ekspertów doradztwa inżynieryjnego, czy zarządzania projektami. Dodatkowo, w ramach porozumienia Politechnika Warszawska wspierać będzie działania rekrutacyjne prowadzone przez Amec lub WYG na wydziałach uczelni w celu pozyskania potrzebnych specjalistów.

- Porozumienie to pozwoli WYG i Amec na wykorzystanie w biznesie prac najlepszych i najzdolniejszych studentów w Polsce. Z kolei studenci Politechniki będą mogli zastosować swoją wiedzę akademicką w przemysłowych i badawczych projektach. Między innymi będą mieli możliwość brania udziału w wybranych projektach AMEC w Wielkiej Brytanii- zapowiada cytowany w komunikacie wiceprezes Amec Tom Jones.