Działalność ukraińskiej rafinerii została wstrzymana trzy lata temu. Na początku tego roku odeski port morski zaczął przyjmować do terminali przeładunkowych tankowce z Noworosyjska z ropą Urals dla odeskiego zakładu.

Moc przerobowa odeskiej rafinerii wynosi 2,8 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład będzie produkować m.in. benzynę A-95 i olej opałowy według standardów obowiązujących w tym kraju. Założycielem grupy VETEK i prezesem Rady Nadzorczej jest biznesmen Sergej Kurczenko.

Strategia tej grupy skupia się na inwestowaniu w realizację projektów o wysokim potencjale rozwoju na terenie Ukrainy, krajów z b. ZSRR i Europy.

VETEK zajmuje się kwestiami związanymi z ropą naftową, działalnością rafineryjną i sprzedażą produktów. Dąży w ten sposób do osiągnięcia pozycji lidera na ukraińskim rynku oraz do zwiększenia zasięgu działalności w regionie Morza Czarnego. Konsolidacja aktywów i działalności w sektorze energetyki pod marką VETEK rozpoczęła się w roku 2013.