PGE podała, że budowa nowych bloków w Elektrowni Opole realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Generalny wykonawca kończy prace związane z organizacją terenu budowy polegające m.in. na wykonaniu "miasteczka" kontenerowego dla pracowników. 2 lipca rozpoczął się etap robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod budynki kotłowni i maszynowni.

"Zakończenie tego etapu budowy przewidywane jest na przełom sierpnia i września 2014 r." - napisano w komunikacie.

Inwestycja PGE realizowana jest przez konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power. Wartość umowy z wykonawcami dla Opola to 11,6 mld zł brutto.

Zgodnie z postanowieniami kontraktu, przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 nastąpi w III kwartale 2018 r., natomiast bloku nr 6 w I kwartale 2019 r.