W segmencie dystrybucji i w segmencie OZE wynik EBITDA może być płaski rdr. PGE podała, że poprawa wyników w segmencie wytwarzania konwencjonalnego wynikać będzie m.in. ze wzrostu cen hurtowych energii o ok. 8-10 zł/MWh, stabilnych wolumenów, kontynuowania programów poprawy efektywności, płaskich cen węgla.

Wśród czynników z negatywnym wpływem na ten segment PGE wymienia m.in. wyższe koszty paliw po restarcie kogeneracji gazowej. W segmencie obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej PGE zamierza się koncentrować na poprawie marż po wprowadzeniu w przyszłym roku nowego modelu handlowego. PGE podała, że w segmencie OZE wytwarzanie może być płaskie. Do końca 2015 roku spółka planuje uruchomienie farm, które będą wpływać na wyniki od 2016 roku. Wyższe mają być przyszłoroczne nakłady inwestycyjne grupy. Spółka wymienia w prezentacji realizowane projekty wytwórcze w Opolu i Gorzowie. 1 grudnia planowane jest wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP) wykonawcy bloku w Turowie.

Po wydaniu NTP spółka będzie musiała zapłacić zaliczkę w wysokości 10 proc. Wyższe rdr mają być nakłady w dystrybucji i w segmencie OZE, gdzie tzw. pipeline wynosi 218 MW. Po trzech kwartałach 2014 roku EBITDA grupy PGE w segmencie wytwarzania konwencjonalnego wyniosła 3,86 mld zł, a w segmencie OZE 291 mln zł. W segmencie obrotu hurtowego grupa miała 387 mln zł EBITDA, a w dystrybucji 1,79 mld zł. EBITDA w segmencie sprzedaży detalicznej była ujemna i wyniosła -153 mln zł.

CAPEX grupy (po wyłączeniach) po trzech kwartałach wyniósł 3,86 mld zł (wzrost o 37 proc.), z czego 2,8 mld zł pochłonęły inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne.