Kondycja finansowa Petrolinvestu ulega dalszemu pogorszeniu. Po trzech kwartałach grupa poniosła 127,3 mln zł straty netto. Dla porównania w tym samym okresie 2013 r. sięgała ona 91,4 mln zł. Wprawdzie w samym trzecim kwartale czysta strata była mniejsza niż rok wcześniej ale i tak nie może to być żadnym pocieszeniem dla akcjonariuszy biorąc pod uwagę brak dobrych informacji w kluczowych dla grupy obszarach prowadzonej działalności.

Przede wszystkim Petrolinvest już od kilku lat nie może pozyskać inwestora, który udzieliłby spółce wsparcia, głównie finansowego, przy realizacji projektu poszukiwawczo-wydobywczego na kazachskiej koncesji OTG. - Zawarcie umowy inwestycyjnej z jedną z grup inwestorów, z którymi prowadzone są rozmowy, pozwoliłoby na przyspieszenie i kontynuację prac na kontrakcie OTG, a także zapewniłoby Petrolinvest dodatkowe znaczące wpływy gotówkowe – po raz kolejny informuje spółka. Koncesja obowiązuje do 18 marca 2016 r. Program roboczy na lata 2011-2016 określa z kolei wysokość minimalnych do poniesienia inwestycji na 55 mln USD. Ile spółka dotychczas wydała na ten cel - nie podano.

Ciągle nie wiadomo też kiedy będzie sfinalizowana sprzedaż 79 proc. udziałów w kazachskiej firmie Emba Jug Nieft. Mimo że do zawarcia umowy zobowiązującej w tym zakresie doszło już 16 grudnia 2011 r., do dziś transakcja nie została sfinalizowana. Powodem jest systematyczne przekładany przez Conwell Oil Corporation termin jej rozliczenia. Ostatnio Holendrzy wnieśli, aby finalizacja umowy miała miejsce do 16 stycznia 2015 r. W kwietniu ubiegłego roku strony ustaliły ostateczne warunki sprzedaży, w tym określiły cenę sprzedaży udziałów w kazachskiej firmie na 27,25 mln USD.

Kolejny problem to koncesje na poszukiwania ropy i gazu w polskich skałach łupkowych. Do niedawna Petrolinvest poprzez firmy zależne Eco Energy 2010 i Silurian posiadał ich aż dziewięć. Z danych resortu środowiska wynika, że na 1 listopada Petrolinvest posiadał już tylko dwie koncesje. Dziś prawdopodobnie już ich nie ma, gdyż ostatnia obowiązywała do 10 listopada. Wprawdzie Petrolinvest zabiega o wydłużenie koncesji ale szanse na uzyskanie końcowego sukcesu ma małe. Tymczasem utrata koncesji oznacza wymierne straty. Jeśli do tego dojdzie spółka może zostać zmuszona pomniejszyć wartość aktywów zaangażowanych w łupkowe poszukiwania (po pomniejszeniu o zobowiązania), o 327,9 mln zł. W sprawozdaniu skonsolidowanym może to być z kolei 138,2 mln zł.