Farma wiatrowa o łącznej mocy 120 MW będzie w stanie wyprodukować taką ilość energii, która może pokryć zapotrzebowanie około 52 tys. polskich gospodarstw (przy założeniu średniego zużycia na gospodarstwo na poziomie około 2300 kWh)

W 2013 roku w Polsce wybudowano farmy wiatrowe o łącznej mocy 894 megawatów, co stawia kraj na ósmym miejscu na świecie pod względem rocznego przyrostu mocy w energetyce wiatrowej – wynika z dorocznego raportu organizacji Global Wind Energy Council za 2013 rok. Na koniec 2013 roku całkowita moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wyniosła 3,4 GW.

„Oznacza to, iż Polska zdołała zrealizować przeszło połowę planu zainstalowania 6,5 gigawatów do roku 2020 - celu wyznaczonego w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z najnowszym projektem polityki energetycznej opracowywanym obecnie przez rząd, Polska przewiduje dalszy wzrost udziału energii wiatrowej w miksie energetycznym kraju na poziomie około 13 gigawatów do 2030 roku i 21 gigawatów do 2050 r." - czytamy w komunikacie GE. - Cieszymy się, że GE może przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce - stwierdziła cytowana w komunikacie spółki Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i Krajach Bałtyckich - Krajowa infrastruktura energetyczna wymaga modernizacji, a zapotrzebowanie na energię rośnie w tempie 0,9 proc. rocznie, dlatego Polska musi poczynić znaczne inwestycje w nowoczesne i niskoemisyjne źródła energii. Polska dysponuje znacznym potencjałem energii z wiatru - dodała.