W październiku URE informował, że na koniec III kwartału 2014 r. moc odnawialnych źródeł energii uległa zmniejszeniu w ujęciu kwartał do kwartału o 34,7 MW. Za spadek mocy OZE odpowiadała energetyka wiatrowa, której całkowity potencjał zmalał w ubiegłym kwartale z ok. 3727 MW do ok. 3668,3 MW.

Natomiast w II kwartale 2014 r. moc OZE zwiększyła się w porównaniu z końcem I kwartału tylko o 55,5 MW - z 5822,8 MW do 5878,3 MW.

Na koniec pierwszej połowy 2014 r. w Polsce działało 3727 MW elektrowni wiatrowych, 995,2 MW elektrowni biomasowych, 973,6 MW elektrowni wodnych, 179,7 MW biogazowni i niecałe 3 MW elektrowni fotowoltaicznych.

Jak wynika z informacji URE liczba wydanych świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, czyli tzw. zielonych certyfikatów, w październiku ubiegłego roku przekroczyła 100 tysięcy.