Jednocześnie na stanowisko członka zarządu spółki powołano Jacka Chodkowskiego. Jest on absolwentem Politechniki Warszawskiej - Wydział MEL oraz Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył również Studia Podyplomowe Ogólnomenadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Z elektrociepłowniami warszawskimi związany od 2004 roku jako uczestnik pierwszej odsłony programu Młody Energetyk. Zaczynał pracę na stanowisku maszynisty urządzeń ciepłowniczych, potem pracował jako operator bloku i starszy maszynista urządzeń ciepłowniczych, i kolejno jako dyżurny inżynier ruchu kierownik Oddziału EC Siekierki, kierownik Wydziału Wytwarzania EC Siekierki i Ciepłowni Kawęczyn, następnie kierownik Wydziału Wytwarzania EC Żerań i Ciepłownia Wola. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora Zakładu Elektrociepłownia Siekierki i Ciepłownia Kawęczyn.